Nødstrømsanlæg

Nutidens landbrug er fyldt med avanceret udstyr, som f.eks. ventilationsanlæg, foderanlæg og malkeanlæg. Et landbrug kan derfor vanskeligt fungere i tilfælde af strømudfald. Af denne årsag er det en god sikkerhed at få installeret et nødstrømsanlæg, så strømforsyningen kan opretholdes i tilfælde af udfald på el-nettet. Det er heldigvis forholdsvis sjældent at der er længerevarende strømudfald i Danmark, men det forekommer indimellem at et område er uden strøm i en længere periode, hvilket kan have omfattende konsekvenser for et landbrug.

Lillegården El tilbyder derfor levering og montering af flere forskellige former for nødstrømsanlæg, lige fra en transportabel løst tilsluttet generator, til et stationært generatoranlæg med automatisk omskiftning mellem net og generator.

Kontakt en af vore afdelinger for yderligere information.