Forsyningsanlæg

Lillegården El er en professionel samarbejdspartner, når det gælder levering og montage af større hovedfordelingsanlæg til distribution af el, bl.a. på kraftvarmeværker og større industrivirksomheder m.v. Vi har igennem de sidste 10 år udført mange større fordelingsanlæg, på både lav- og mellemspændingsniveau.

Lavspændingsanlæg, for op til 690V spænding og 3200A strøm, er udført som komplette leverancer, med levering og montering af kanalskinner og fordelingstavler, samt distributionskabler til undertavler, transformere og generatoranlæg etc.

Mellemspændingsanlæg på 10,5kV spændingsniveau, er udført med opstilling og samling af 10,5 koblingsfelter, og kabelforbindelser mellem koblingsfelter transformatorer og generatoranlæg m.v.

  • Lavspændingstavler
  • Kanalskinnesystemer
  • Hovedkabler
  • Tilslutning af generatoranlæg
  • Tilslutning af transformere
  • Mellemspændingsfelter
  • Mellemspændingskabler