Intelligente installationer

Lillegården El udfører de fleste former for intelligente bygnings-installationer (IBI anlæg) i forbindelse med erhvervsbyggeri. F.eks. lysstyring med tilstedeværelsesfølere og dagslysstyring.

Ring og hør nærmere.