Industrimontage

Lillegården El har gennem mange år udført industri-montage på større installations-opgaver i industrien. Vi har derfor stor erfaring indenfor dette område, og det er vores klare målsætning, at arbejdet altid skal udføres i høj standard, så vi afleverer et anlæg der opfylder alle lovkrav, og som er udført i høj håndværksmæssig kvalitet. Især indenfor kraftvarme-og affaldsforbrændingsområdet har vi udført mange opgaver, for mange forskellige leverandører.

Kontakt industriafdelingen for yderligere information.

 • Kraftvarmeanlæg
 • Kedelanlæg
 • Affaldsforbrænding
 • Røgrensning
 • Rensningsanlæg
 • Vandværker
 • Produktionsanlæg
 • Blandeanlæg til betonindustrien
 • Fødevareindustri
 • Datacentre
 • Serverrum