Projektering

Større industriopgaver kræver nøje planlægning, og det er ofte en stor opgave at få projekteret installationerne inden opgaven kan påbegyndes. Lillegården El har mange års erfaring i projektering af el-installationer til små og store industrianlæg, og vore projektledere arbejder dagligt med dimensionering og planlægning indenfor dette område.

Dokumentation udføres i form af bl.a. el-tekniske beregninger og udarbejdelse af arbejdstegninger i Auto-cad.